Voor Ladies

Lovely Lady op deze pagina vind je de informatie om een Circle bezoek aan te vragen & om een Lady of the year aan te melden. Ook vind je alle openstaande vacatures van onze vereniging. Informatie over de landelijke en regionale bijeenkomsten en ook de meest recente Circulaires, ons Ladies Magazine zijn hier te bekijken.

Circlebezoek aanvragen

We streven ernaar om eens in de 3 jaar elke Circle te laten bezoeken door een lid van het hoofdbestuur. We sluiten graag aan bij een vergadering of activiteit van jouw Circle.

Heb je specifieke vragen over Ladies’ Circle Nederland of kunnen we je helpen met vragen over bijvoorbeeld het werven van nieuwe leden? Ook dan kun je een Circlebezoek aanvragen. Dus voel je vrij om een bezoek aan te vragen met één van ons of de Regiocoördinator van jouw regio. Wanneer onze agenda het toelaat, schuiven we graag bij jullie aan.

Landelijke en regionale bijeenkomsten LCNL

Ieder jaar vinden er diverse landelijke en regionale bijeenkomsten van Ladies’ Circle Nederland plaats. De wisseling van de lokale Circle besturen vindt vaak plaats in maart of april. De formele start van het nieuwe Circle jaar is 1 april.

Het Hoofdbestuursjaar wordt afgesloten met de Algemene Leden Vergadering (ALV), deze vindt meestal in het laatste weekend van mei of begin juni plaats. Bij de afsluiting van deze vergadering wordt het nieuwe Hoofdbestuur geïnstalleerd en starten zij het bestuursjaar. De Regionale Bijeenkomsten vinden vaak in  oktober en november plaats. De halfjaarlijkse vergadering het VOL (Voor Onze Ladies) is de voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering en vindt in februari plaats.

Circulaire

De Circulaire is het landelijke magazine van Ladies’ Circle Nederland. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar, in een oplage van 1.100 exemplaren. De Circulaire wordt verspreid onder de actieve leden.

Elke Circle heeft de mogelijkheid om iedere editie een één of meerdere artikelen aan te leveren. Bovendien heeft ook iedere Circle heeft één advertentieverplichting per jaar en daar kun je een advertentie van A6-staand voor aanleveren. Natuurlijk kun je meer advertentieruimte inkopen indien gewenst.

Vacaturebank

Is landelijk Circlen ook iets voor jou? Een kijkje nemen buiten je Circle kan een leuke manier zijn om andere Ladies uit het land te leren kennen en je tegelijkertijd in te zetten voor Ladies’ Circle Nederland.

Momenteel staan de volgende vacatures open:

Wat houdt de functie van Regiocoördinator ook alweer in?

Het doel van de Regiocoördinatoren is Circles regionaal te verbinden met elkaar door informatie te halen en te brengen. De letterlijke afstand naar elkaar binnen de regio te verkleinen door in contact te staan met de besturen van de Circles in die regio en het HB.

Wat brengt het mij om als Regiocoördinator in te zetten?

Je maakt kennis met alle Circles binnen jouw regio en weet op den duur wat er speelt en leeft. Je kunt Circles helpen en ondersteunen bij het besturen van hun Circles en met elkaar in verbinding brengen daar waar nodig is. En last but not least brengt de functie van Regiocoördinator je veel plezier op landelijk niveau en zul je er zeker persoonlijk van groeien!

Wat wordt er van een Regiocoördinator verwacht?

  • Je weet wat er speelt in jouw regio, je hebt regelmatig contact met de Circles uit jouw regio en je bezoekt 2 Circles per jaar;
  • Je verzamelt activiteiten en acties voor goede doelen uit de regio en streeft ernaar Circles enthousiast te maken om Circler.World en social media hiervoor te gebruiken;
  • Je bent aanwezig bij de RBB uit jouw regio en zit deze voor;
  • Daarnaast ben je aanwezig bij de ALV, het VOL en charters in jouw regio en ondersteun je het HB bij de organisatie ervan;
  • Duur van de functie: 2 jaar

Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met 1 van ons of stuur een mailtje naar info@ladiescircle.nl. Aanmelden voor deze vacatures kan via het registratieformulier in Circler.World.

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@ladiescircle.nl.

Circler.World

Waar kan ik inloggen in Circler.World?

Je kunt inloggen via de volgende url: https://nl.ladiescircle.world

Ik ben mijn Circler.World wachtwoord kwijt, wat nu?

Ga naar de inlogpagina, hier kun je aangeven dat je een nieuw wachtwoord wenst.

Waar vind ik de handleiding van Circler.World?

Op onze website hebben wij een apart tabblad voor Circler.World met allerhande informatie middels instructiefilmpjes alsook de Nederlandstalige handleiding om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.

Ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze zeer ondersteunend zijn en vele vragen oplossen: https://ladiescircle.nl/circler-world/

Zijn mijn gegevens voor iedereen inzichtelijk?

Nee, wat je laat zien dat bepaal je zelf. Op je eigen profiel kun je aangeven op welk niveau de gegevens zichtbaar zijn. Dit kan op het niveau van je eigen club, landelijk, internationaal of zichtbaar voor iedereen binnen de Round Table Family.

Circler.World voor besturen

Klopt het dat er geen einddate hoort te staan bij Actieve Ladies?

Ja, dit klopt, bij actieve Ladies (member) hoort geen einddatum.

Wanneer een Lady vervroegt uittreedt vul je de einddatum in en maak je een regel past member aan met vertrekdagen +1 Tevens zet je de status van actief naar resigned of past member.

Hoe maak ik in nieuwe Lady aan en hoe schijf ik een Oud-Lady uit?

In het besturen handboek staat stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt doen:

Ook vind je op de Circler.World pagina op onze website, de uitgebreide handleiding en instructiefilmpjes.

Besturenhandboek

Wat staat er zoal in het besturenhandboek?

We ontvangen vaak dezelfde vragen en om  jullie een beetje op weg te helpen hebben wij het handboek voor besturen geschreven:

  • In het handboek vragen wij jullie aandacht voor onderwerpen die we vanuit Ladies’ Circle Nederland (LCNL)belangrijk vinden.
  • Geven we aan welke taken jullie als bestuur uitvoeren met en voor LCNL.
  • Ontvangen jullie tips om jullie bestuursjaar goed te laten verlopen.
  • We sluiten af met een hoofdstuk over de bestuursoverdracht. Want als jullie bestuursjaar teneinde komt, hebben jullie natuurlijk ook een taak om het volgende bestuur goed te laten beginnen.
  • Tot slot hebben we nog enkele Frequently Asked Questions toegevoegd.

Waar kan ik het besturenhandboek vinden?

Het besturen handboek vind je in Circler.World in de documenten map vaste gegevens.

Website en webshop

Ik ben het wachtwoord van onze website kwijt. Kan ik een nieuwe aanmaken?

Ga naar de aanmeldpagina van jullie website. Hier kun je een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Er wordt dan automatisch een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van jouw Circle.

Hoe kan ik inloggen in het backoffice van de website van mijn Circle?

Je kunt inloggen via de pagina: http://lcxx.ladiescircle.nl/wp-admin (vervang xx door het nummer van jouw Circle)

Hoe kan ik de website van onze Circle aanpassen?

Hoe je dit doet, vind je in het “handboek website” in Circler.World.

Hoe kan ik een webshop krijgen op onze website?

De Weblady dient eerst jullie webshop te activeren. Hiervoor kun je een mailtje sturen naar weblady@ladiescircle.nl

Over het gebruik van de webshop is een handleiding geschreven. Deze kun je hier downloaden.

45 jaar en dan?

Mag ik als pastmember nog een bestuursfunctie uitvoeren binnen mijn Circle?

Nee, je bent immers geen actief lid meer van Ladies` Circle Nederland/International.

Het individuele profiel in Circler.World wordt zo aangepast dat een oud Lady ook geen actieve mogelijkheden meer heeft. Als oud-lid heb je geen stemrecht, kan je niet deelnemen aan de R(B)B etc. Je mag als oud Lady wel deelnemen aan een VOL & ALV maar je hebt hier geen spreek- en stemrecht.

Indien jij, als Past Member,  achter de schermen wel aanblijft als bestuurder, zullen jullie dus een onjuiste registratie in Circler.World vastleggen.

Tot wanneer kan ik lid blijven van Ladies' Circle?

Ladies’ Circle Nederland is een serviceclub, een vereniging voor vrouwen tot en met 45 jaar. Het statutaire jaar waarin je 45 jaar wordt (dat loopt van 1 april tot aan 31 maart) ben je actief Lady/lid van Ladies’ Circle Nederland en mag je het Circlejaar gewoon afmaken. Je blijft dan actief Lady/lid van je eigen Circle, Ladies’ Circle Nederland & Ladies’ Circle International.

Het hierop volgende Circlejaar ben je dan, per 1 april, officieel geen actief lid meer van Ladies’ Circle Nederland en sta je als Past Member/Resigned vermeld in Circler.World.

Mag ik nog een extra jaar blijven bij mijn Circle?

Volgens de statuten, het huishoudelijk reglement en de richtlijnen van LCNL/LCI ben je dan geen lid meer. De rechten die je als actieve Lady hebt, komen hiermee te vervallen.

Binnen jouw eigen Circle kunnen er andere afspraken zijn gemaakt, deze liggen veelal vast in het huishoudelijk reglement en/of de statuten van jullie lokale circle. Het is prima om nog een lazy year te hebben binnen je eigen Circle, maar voor LCNL en LCI houdt het bij 45 jaar op.

Moet ik nog contributie betalen wanneer ik nog een extra jaar blijf?

Nee, je bent geen lid meer van Ladies` Circle Nederland/International en je betaalt dus geen contributie/ afdracht meer aan LCNL. Maar je ontvangt ook niets meer vanuit LCNL/LCI.

Echter indien de secretaris van jouw Circle jou vergeet uit te schrijven vóór 1 april (einde statutaire jaar), ontvangt de Circle wel een factuur, waarna bij de correctie je alsnog uit het systeem wordt verwijderd als actieve Lady en je als past member/resigned wordt ingeschreven.

Wat de verdere afspraken zijn over contributie afdracht binnen de eigen Circle, dat zijn interne Circle afspraken en dit dient te worden opgenomen in jullie lokale Huishoudelijke reglement. Hierin hebben wij als LCNL geen zeggenschap.

Overige vragen

Wat is het bankrekeningnummer van de NSR?

Het bankrekeningnummer van de NSR is NL37 ABNA 0813 1021 03.