Circulaire

De Circulaire is een uitgave van Ladies’ Circle Nederland. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar, in een oplage van 1.100 exemplaren. De Circulaire wordt verspreid onder de actieve leden.

Oud-leden en andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren voor € 12,- per jaar door een mail te sturen naar secretary@ladiescircle.nl.

Sluitingsdatum voor plaatsing van teksten, foto’s en advertenties:

  • 15 oktober voor het najaarsnummer
  • 15 maart voor het voorjaarsnummer

Adverteren

Het is mogelijk te adverteren in ons Magazine.

Tarieven Advertentie:
1x A4 € 450,-
1x A5 € 250,-
1x A6 € 150,-

Voor verdere vragen en/of informatie, neem je contact op via circulaire@ladiescircle.nl 

Voorwaarden teksten
Maximaal 3 stuks kopij per Circle. Een advertentie wordt niet gezien als kopij.

Voor je artikel heb je de keus uit verschillende groottes, afhankelijk van het aantal tekens inclusief spaties (niet het aantal woorden dus).

  • Small (max. 1400 tekens)
  • Medium (1401-2800 tekens)
  • Large (2801-3750 tekens)
  • XtraLarge (3751-6150 tekens)

Ook wordt er een samenvatting van maximaal 200 tekens gevraagd. Dit is voor het geval het artikel niet in zijn geheel kan worden geplaatst, het wordt dan genoemd op de pagina Short Stunning Stories.

De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij te weigeren, in te korten en/of wijzigingen aan te brengen.

**N.B. Denk aan de kwaliteit van je foto’s. Foto’s van Whats app en FB zijn doorgaans niet goed genoeg om te kunnen drukken. Vierkante foto’s en collages kunnen helaas niet gebruikt worden.

Stuur je grootste bestanden en let er op dat ze niet te donker zijn.

Uploaden artikel en foto’s

Advertenties
Iedere Circle heeft een advertentieverplichting en daar kun je een advertentie van A6-staand voor aanleveren.
Najaarsnummer, LC1 t/m LC40 aanleveren voor 15 oktober.
Voorjaarsnummer, LC41 t/m LC85 aanleveren voor 15 maart.

Afmetingen: standaard A6-formaat, staand 105 x 148 mm. Advertenties aanleveren als PDF-bestand, het liefst in kleur, met minimaal 3mm afloop.

Buiten de advertentieverplichting om kan er uiteraard ook extra worden geadverteerd. Zie het kostenstaatje.

Uploaden advertentie

Voorgaande edities

Voorjaar 2023
Najaar 2022
Voorjaar 2022
Najaar 2021
Voorjaar 2021
Najaar 2020
Voorjaar 2020
Najaar 2019
Voorjaar 2019
Najaar 2018
Voorjaar 2018
Najaar 2017
Voorjaar 2017
Najaar 2016
Voorjaar 2016
Voorjaar 2015
Najaar 2015