ALV 2021 Ladies’ Circle Nederland

Op zaterdag 5 juni 2021 organiseren wij weer onze jaarlijkse ALV. Deze ALV zal digitaal plaatsvinden van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het belooft een bijzondere vergadering te worden waarin we terugkijken op het afgelopen bestuursjaar in het teken van het jaarmotto Be VIP. Ook zal onze bestuurswissel plaatsvinden en maken we de plannen voor…