Banner Marieke van Gent

Jaarmotto 2017 - 2018

Time to sparkle

Marieke van Gent President 2016-2017

Marieke van Gent President 2016-2017

Time to Sparkle betekent voor mij dat we altijd stralen als Ladies en voor mij geldt heel sterk dat we samen kiezen om een gedeelte van onze spaarzame vrije tijd in te zetten voor Service & Vriendschap.
Wij kiezen er zelf voor, er is niemand die je dwingt om hier te zijn, dus maak er dan ook het mooiste van en geniet! Ons uitgangspunt is altijd om onszelf te verrijken door onze vriendschap én onze medemens te verrijken door onze inzet in service.

En dat was ook mijn streven voor het bestuursjaar: Laten we niet uit het oog verliezen wat ons gezamenlijke doel is! In die tijd werd wel eens vergeten dat we een serviceclub zijn. Ladies’ Circle Nederland is geen bedrijf! Voor de meiden die me dit al vaker hebben horen zeggen; “we zijn geen Unilever” waarin we dingen ‘moeten’ of waarin we dingen verwachten van elkaar en daaraan allerlei consequenties verbinden!

Daarom betekent Time to Sparkle zoveel voor mij, het is onze tijd om trots te zijn en om “shine bright like a diamond”, zoals Rihanna zingt in mijn theme song Diamonds!

Yours in friendship,

Marieke van Gent
President LCNL 2016 – 2017

Hoogtepunten van 2016-2017:

  • Eerste Weblady
  • Charter Ladies’ Circle 78 Media stad
  • Charter Ladies’ Circle 79 Vici Maas & Peel
  • De app ter vervanging van het ledenboekje
  • Eerste gezamenlijke ALV + gala
  • Eerste Benelux meeting in Eindhoven
  • Opstart Ladies’ Circle Singapore
  • Omzetting financieel softwarepakket
  • Start meerjarenbegroting commissie

Hoofdbestuur 2016-2017

President Marieke van Gent
IPP Liesbeth Stallmann
Vicepresident Marleen Kaarsemaker
Secretaris Nicole Hooijen
Treasurer Ilse Nabuurs
Weblady Ingrid Houben
Bestuur 2016-2017

Circulaires 2016-2017

Circulaire najaar 2016

Circulaire najaar 2016

Circulaire voorjaar 2017

Circulaire voorjaar 2017