Magazines

Circulaire is een uitgave van Ladies’ Circle Nederland. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar, in een oplage van 1.200 exemplaren. De Circulaire wordt verspreid onder de actieve leden.

Oud-leden en andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren voor € 12,- per jaar door een mail te sturen naar secretary@ladiescircle.nl.

Adverteren

Het is mogelijk te adverteren in ons Magazine.

Tarieven Advertentie:
1x A4 € 420,-
1x A5 € 210,-
1x A6 € 105,-

Voor verdere vragen en/of informatie, neem je contact op via circulaire@ladiescircle.nl 

Voor de pers

Wil je iemand van Ladies` Circle Nederland graag interviewen? Wil je naar aanleiding van de actualiteit of een publicatie in contact komen, of heb je extra achtergrondinformatie nodig voor een artikel of een item? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een mail naar info@ladiescircle.nl dan nemen we contact met je op.

Onze gepubliceerde persberichten zijn hiernaast terug te vinden. Evenals de bijbehorende foto’s in drukkwaliteit.

De foto’s die beschikbaar zijn gesteld op deze pagina, zijn vrij te gebruiken voor publiciteit voor Ladies` Circle Nederland zonder vermelding van de fotograaf.

Pers-mailinglijst

Als je wilt, plaatsen we je op onze pers-mailinglijst, zodat je als eerste op de hoogte bent bij een nieuw persbericht.

Sluitingsdatum voor plaatsing van teksten, foto’s en advertenties:
15 oktober voor het najaarsnummer
15 maart voor het voorjaarsnummer

Klik hier om je materiaal voor de Circulaire aan te leveren

Klik hier om advertenties voor de Circulaire aan te leveren

Voorwaarden teksten
Maximaal 3 stuks kopij per Circle. Advertentie wordt niet gezien als kopij. De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij te weigeren, in te korten en/of wijzigingen aan te brengen.

Advertenties
Iedere Circle heeft een advertentieverplichting en daar kun je een advertentie van A6-staand voor aanleveren.
Najaarsnummer, LC 1 t/m LC 40 aanleveren voor 15 oktober.
Voorjaarsnummer, LC 41 t/m LC 79 aanleveren voor 15 maart.
Afmetingen: standaard A6-formaat, staand 105 x 148 mm. Advertenties aanleveren als PDF-bestand, het liefst in kleur, met minimaal 3mm afloop.

Buiten de advertentieverplichting om kan er uiteraard ook extra worden geadverteerd.

Tarieven Advertentie:
1x A4 € 420,-
1x A5 € 210,-
1x A6 € 105,-

Voor verdere vragen en/of informatie, neem je contact op via circulaire@ladiescircle.nl 

Logo's

Heb je logo’s, beeldmateriaal of andere elementen van onze huisstijl nodig? Download hier de logo’s en het bestand hoe gebruik je de huisstijl. Bij externe oplages/drukwerk altijd het ontwerp laten checken bij de weblady! Voor alle vragen hierover kun je contact opnemen met de landelijke weblady via weblady@ladiescircle.nl.