Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting CARE FOR LIFE

De cijfers liegen er niet om: zo’n 400.000 kinderen in Nederland hebben een chronische ziekte, voor 80.000 kinderen heeft die chronische ziekte een grote invloed op hun dagelijkse activiteiten. Ze krijgen te maken met onderzoeken, operaties of het op tijd innemen van medicatie. Kinderen met een handicap ervaren veel dagelijkse activiteiten als een grote uitdaging.

Care For Life zet zich in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend, terminaal ziek of gehandicapt zijn, door het kind en de familie een (financieel) steuntje in de rug te bieden. Zo kunnen we voor kinderen die dat vanwege hun ziekte of aandoening hard nodig hebben bijvoorbeeld extra medische ondersteuning of onderwijs realiseren.

Ingezonden wensen worden onderverdeeld in één van de drie wenscategorieën: educatieve ondersteuning, medische ondersteuning of mooie wensen.

In 2016 heeft Care for Life met €118.000.00 37 kinderen en hun gezinnen geholpen. Bij Care for Life komt iedere euro die wordt gedoneerd tengoede van onze doelgroep. Wij ontvangen geen overheidssubsidie en zijn volledig afhankelijk van donaties en sponsoring.