Overslaan en naar de inhoud gaan

Nepal Highlander Orphan Children Care 2005-2007

LC Denemarken heeft het charityproject van LCI voor het jaar 2005-2007 ingediend. 
Het gaat om 20 kinderen (13 meisjes en 7 jongens) in Nepal die geen voedsel hebben, soms geen huis en die vaak ziek zijn. 
Deze kinderen hebben geen ouders of hun ouders leven in extreme armoede. 
Door dit project te steunen krijgen de kinderen goed voedsel, een gezamenlijke woning, medische begeleiding en een opleiding. De 20 kinderen worden begeleid door een paar pleegouders. 
  

Uw bijdrage is van harte welkom.

Rekeningnummer 41.82.78.342 t.n.v. Ladies' Circle Nederland te Utrecht. 
Onder vermelding van: Nepal Highlander Orphan Children Care

Wat doet LCNL voor dit project?

Naast de vaste bijdrage per lid, organiseren verschillende Nederlandse Circles activiteiten om fondsen te werven.

Om het internationale project te ondersteunen, worden Charity pins ontwikkeld die ter verkoop worden aangeboden aan de leden van LCI. 
Elke pin kost € 5,-. + eventuele verzendkosten.

NKANI YAWAMA 
LIFE CAN BE GOOD 
2005-2006

Charity pin bestellen: mail je bestelling naar de penningmeester

Vorig internationaal project

Ma´Ma Rachel 
Ma´Ma Childrens´s Center of Norway is een instituut dat gemanaged wordt door een 77jarige vrouw Rachel Trovi. Het project wordt ook wel aangeduid met Ma´Ma Rachel. 
Deze vrouw ging 17 jaar geleden naar Manilla na in Noorwegen een film gezien te hebben over de "Smokey Mountain".

In de tussentijd wonen er geen mensen meer op de "Smokey Mountain". Alle 20.000 tot 30.000 mensen moesten daar weg van de regering. Met als gevolg dat ze nu daaromheen hun sloppenwijken hebben "gebouwd". 
In zo´n sloppenwijk staan bijvoorbeeld 7 pré-schools waar kinderen worden opgevangen. De kinderen uit de omringende sloppenwijken komen daar vaak dagelijks naar toe. De moeders helpen ´s middags met het verzorgen van de lunch. 
Momenteel is het doel "Help people help themselves". 
 Ze zag meisjes een kind baren, letterlijk op de vuilnisbelt. Ze heeft als eerste een geboortekliniek opgezet. Later kwamen de weeshuizen, een centrum voor verkrachte vrouwen, school waar vrouwen leren naaien om zo geld te kunnen verdienen en een tehuis voor ouderen die op straat werden gezet.

Ongeveer 800 kinderen kunnen een opleiding volgen, door Ma´Ma Rachel. 
35 Getrainde Filipijnen beheren de dagelijkse gang van zaken.

De Noorse IPP is er in maart geweest en was zeer onder de indruk van de armoede en het werk dat daar wordt verricht. 
 

Rachel was aanwezig tijdens het AGM in Roemenië. Het is een heel bijzondere, warme vrouw die ongelooflijk goed werk verricht. Zij vindt het op haar beurt geweldig dat een groep jonge vrouwen haar werk ondersteunt.

Meer informatie is te vinden op de site http://www.mama-children.org/ enhttp://www.ladies-circle.com/