Overslaan en naar de inhoud gaan

MIM/Home-Start van Humanitas 's-Hertogenbosch

Humanitas MIM / Home-Start 's-Hertogenbosch

 

MIM (Moeders Informeren Moeders)  en Home-Start zijn preventieve programma’s in opvoedingsondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen.
MIM zet ervaren moeders in, die vrijwillig bij moeders op bezoek gaan die twijfels en vragen hebben over hun pasgeboren kindje tot de leeftijd van 18 maanden.
Home-Start biedt ouders van jonge kinderen ondersteuning, praktische hulp en vriendschap door inzet van vrijwilligers.

Beide programma’s gaan ervan uit dat ouders in principe in staat zijn hun eigen kinderen op te voeden en hun eigen huishouding te runnen. Er kan echter sprake zijn van onervarenheid, onzekerheden, spanningen of stress, waardoor ouders tijdelijk de behoefte hebben aan ondersteuning.
Als eigen netwerken daarin niet of onvoldoende in voorzien, kan een beroep op MIM of Home-Start worden gedaan. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Andere uitgangspunten zijn:
· een luisterend oor bieden voor de problemen
· de vraaggerichte werkwijze (ouder is regisseur)
· de inzet van vrijwilligers die over voldoende tijd beschikken
· de nadruk leggen op wat wel goed gaat in een gezin
· gericht op het voorkomen van problemen

Het doel van beide programma’s is het vergroten van de kennis en zelfvertrouwen van de ouders en het versterken van hun sociale netwerken, zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen. Hierdoor worden de ontwikkelingskansen voor de kinderen verbeterd en wordt professionele hulp voorkomen.

Het programma MIM/Home-Start 's-Hertogenbosch wordt uitgevoerd door Humanitas, 
District Zuid. 

Humanitas:
De vereniging Humanitas is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. De vereniging gaat uit van het algemeen humanistisch beginsel van de medemenselijkheid en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de plicht tot zelfbestemming en zelfontplooiing voor ieder mens.