Overslaan en naar de inhoud gaan

Circulaire

Circulaire is een uitgave van Ladies’ Circle Nederland. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar, in een oplage van 1.200 exemplaren. De Circulaire wordt verspreid onder de actieve leden. Oud-leden, ereleden en andere geïnteresserden kunnen zich abonneren voor € 12,- per jaar.

Sluitingsdatum voor plaatsing van teksten, foto’s en advertenties:
15 oktober voor het najaarsnummer
1 april voor het voorjaarsnummer

Inzendingen kunnen per e-mail verstuurd worden naar circulaire@ladiescircle.nl.

Circulaire Najaar 2016

Circulaire Voorjaar 2016

Circulaire Najaar 2015

Circulaire Voorjaar 2015

Circulaire Najaar 2014

 

Voorwaarden afbeeldingen
Foto’s alleen als jpeg aanleveren. Minimaal 1024x768 pixels en 300 dpi voor een goed resultaat, rond de 1MB zit je altijd goed, anders worden de foto’s niet geplaatst. 

Voorwaarden teksten 
In Word aanleveren zonder opmaak en foto’s erin verwerkt. Maximaal 3 stuks kopij per Circle van min. 200 woorden en max. 500 woorden (ex advertentie). De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij te weigeren, in te korten en/of wijzigingen aan te brengen. 

Advertenties
Iedere Circle heeft een advertentieverplichting en daar kun je een advertentie van A6-staand voor aanleveren. 
Najaarsnummer, LC 1 t/m LC 36 aanleveren voor 15 oktober.
Voorjaarsnummer, LC 37 t/m LC 77 aanleveren voor 1 april. 
Afmetingen: standaard A6-formaat, staand 105 x 148 mm. Advertenties aanleveren als PDF-bestand, het liefst in kleur, met minimaal 3mm afloop. 

Buiten de advertentieverplichting om kan er uiteraard ook extra worden geadverteerd. 
Tarieven Advertentie:
1x A4 € 420,-
1x A5 € 210,-
1x A6 € 105,-