Overslaan en naar de inhoud gaan

Circulaire

 

 

Circulaire is een uitgave van Ladies’ Circle Nederland. Het magazine verschijnt tweemaal per jaar, in een oplage van 1.200 exemplaren. De Circulaire wordt verspreid onder de actieve leden. Oud-leden en andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren voor € 12,- per jaar.

Sluitingsdatum voor plaatsing van teksten, foto’s en advertenties:
15 oktober voor het najaarsnummer
15 maart voor het voorjaarsnummer

Klik hier om je materiaal voor de Circulaire aan te leveren

Voor het aanleveren van advertenties voor de Circulaire; klik hier

Hieronder vindt je de eerder uitgebrachte edities:

Circulaire Najaar 2018

Ciculaire Voorjaar 2018

Circulaire Najaar 2017

Circulaire Voorjaar 2017

Circulaire Najaar 2016

Circulaire Voorjaar 2016

Circulaire Najaar 2015

Circulaire Voorjaar 2015

Circulaire Najaar 2014

Voorwaarden teksten 
Maximaal 3 stuks kopij per Circle. Advertentie wordt niet gezien als kopij. De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij te weigeren, in te korten en/of wijzigingen aan te brengen. 

Advertenties
Iedere Circle heeft een advertentieverplichting en daar kun je een advertentie van A6-staand voor aanleveren. 
Najaarsnummer, LC 1 t/m LC 40 aanleveren voor 15 oktober.
Voorjaarsnummer, LC 41 t/m LC 79 aanleveren voor 15 maart. 
Afmetingen: standaard A6-formaat, staand 105 x 148 mm. Advertenties aanleveren als PDF-bestand, het liefst in kleur, met minimaal 3mm afloop. 

Buiten de advertentieverplichting om kan er uiteraard ook extra worden geadverteerd. 
Tarieven Advertentie:
1x A4 € 420,-
1x A5 € 210,-
1x A6 € 105,-
 

Voor verdere vragen en/of informatie, neem je contact op via circulaire@ladiescircle.nl